Petr Naske

místopředseda Jednoty školských informatiků, tajemník DigiKoalice

lektor

Petr učil 15 let informatiku na ZŠ/SŠ. Věnuje se nyní projektům souvisejícím s inovacemi výuky na MŠ /ZŠ. V DigiKoalici propojuje aktéry digitálního vzdělávání. Na akcích s rodiči propaguje vyvážený přístup mezi rizikovým  chováním dětí na internetu v protiváze s motivováním rodičů i dětí, aby internet a technologie používali k řešení problémů, kreativitě, vlastní podnikavosti a objevování světa STEM.

Aktuální kapacita

Ve školním roce 2018/2019 se intenzivně věnuji projektu www.gramotnosti.pro a aktivitám www.digikoalice.cz. Podílím se také jako spolupracovník projektu O2 Chytrá škola na jedné ZŠ za Jednotu školských informatiků. Rád přispěji do diskusí s Vašimi rodiči, když bude příležitost provázat a diskutovat o inovacích ve výuce informatiky na vaší škole spojené s rozvojem informatického myšlení.  Ideální synergii s digikompasem vidím při dnech otevřených dveří ve vaší škole (krátká diskuse s rodiči nebo navazující diskuse po třídních schůzkách).

Nabízím spolupráci na tématu digi a rodiče během jarní konference Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě ve dnech 8.-9. dubna 2020. https://www.pocitacveskole.cz/ Ostatní dle dohody a aktuálních kapacit, spíše budu sdílet dovnitř JŠI a kapacity na Vaší akci Vám pomohu najít.

Kontakty

telefon: 774089047

EMAIL: petr.naske (et) jsi.cz