Renata Švestková

odborný asistent s vědeckou hodností

lektorka

Od roku 1998 působím na Zdravotně sociální fakultě JU, kde přednáším sociální pedagogiku, předměty týkající se práce s dětmi a mládeží, ekologické výchovy a nestátních neziskových organizací. Mám zkušenosti z koordinace dobrovolnické činnosti (Program Pět P, Dobrovolníci v nemocnicích) na ZSF JU.

Společně s kolegou Ladislavem Soldánem školíme děti a rodiče na témata Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami.

Tyto semináře jsme pro Vás schopni zajistit zejména na území Jihočeského kraje. Vše ale záleží na domluvě.

Kontakt: svestkor@zsf.jcu.cz

S kolegou jsme absolvovali výcvik krizové chatové intervence.

  • V letech 1995 – 98 jsem byla dobrovolným ředitelem CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích.
  • Více jak 30 let pracuji s dětmi ve volném čase, se zdravotně postiženými dětmi a mládeží.
  • Aktivně se účastním řešení grantových projektů z oblasti kyberšikany, dobrovolnictví, sociální pedagogiky a sociální práce a ekologické výchovy.
  • Jsem autorkou řady publikací odborných publikací týkající se výše uvedených oblastí.
  • Vedu kurzy a přednášky pro rodiče, jsem certifikovanou lektorkou kurzu Silní rodiče – silné děti®.
  • Dlouhodobě pracuji s pedagogy (výchovní poradci, vychovatelé, učitelé všech stupňů a typů škol).
  • Jsem členkou České tábornické unie, z.s. (Jihočeská oblast) kde se věnuji vzdělávání vedoucích.