Jan Kršňák

zakladatel digideti.cz, zklidňovatel dětí, rodičů a učitelů

lektor

Jan se věnuje seminářům o dopadu technologií na život u dětí, rodičů a ve školních prostředích. Vystudoval Filmová studia na FF UK a absolvoval výcvik v intuitivní pedagogice. Je autorem konceptu interdisciplinárního projektového vyučování Barevné sítě poznání, které usiluje o smysluplné zapojení digitálních technologií do výuky tradičních předmětů. Technologií se nebojí, ale ani si nemyslí, že vyřeší všechny naše problémy.

Aktuální kapacita

Ve školním roce 2019/2020 se účastním seminářů a besed na téma dětí a technologií, jejichž cílem je zklidňovat obavy dospělých z probíhající digitalizace společnosti. Besedy se konají nejen ve školách, ale též v knihovnách či městských kulturních centrech. Jako lektor se též podílím na plnění programu O2 Chytrá škola.

Ve spolupráci se ZŠ Edisona rozvíjím inovativní fomu výuky pro druhý stupeň. Více informací naleznete zde:  http://digideti.cz/barevne-site-poznani 

Aktuální kapacita se odvíjí od zaplněnosti diáře. Teoreticky je možné dojet kamkoli, pokud je vzdálenost od Prahy signifikantní, je ideální spojit přednášky pro žáky či studenty s besedou s rodiči či učiteli a naopak.