Kdo jsme

DigiKompas je rozcestník pro podporu spolupráce škol a rodičů při řešení digitálních témat. Je iniciativou Jednoty školských informatiků (JŠI) a chce pomáhat rozvoji digitálních inovací v českých školách a minimalizovat rizika jejich zavádění. Chceme přispět ke zlepšení vzájemné komunikace škol a rodičů. Digitální technologie totiž tvoří a budou tvořit nedílnou součást života dnešních žáků a studentů.

Jsme si vědomi, že k internetu a dalším technologickým novinkám je rozumné přistupovat informovaně, a s rozvahou a opatrností ošetřit všechny aspekty jejich užívání. Nejen ze strany dětí, ale též na straně dospělých – rodičů i učitelů – kteří se v digitálním světě cítí často ještě nejistěji a bezradněji než děti.

Společně zvládneme digitální století

Ve 21. století se životu v digitálním světě nedá vyhnout, a tak se DigiKompasem snažíme inspirovat školy i rodiče, aby prorůstání technologií do všech aspektů našich životů vzali do svých rukou. Vybízíme vás, abyste pro své děti a žáky začali aktivně budovat prostředí, které bude bezpečné, lidské a zároveň inspirativní a inovativní. Staňte se průvodci dětí po digitálních zákoutích našeho světa, objevujte jeho příležitosti i skrytá rizika, a zodpovědně se postavte výzvám nejbližší budoucnosti. S Digikompasem a našimi partnery na to nebudete nikdy sami. 

 

Základní principy ambasadorů DigiKompasu

Umíme být i offline, učíme sebe i děti rozpoznávat hranice mezi reálným a virtuálním světem.

Respektujeme individualitu každého rodiče. I když v nich svět internetu může vyvolávat pocit strachu, jsme jim v online rizicích oporou.

Posilujeme odvahu školních sboroven být lepšími průvodci dětí v digitálním světě.

Myslíme na mezigenerační vztahy. Děti učí nás i své babičky a dědečky. I prarodiče mohou být průvodci dětí digitálním světem.

Nasloucháme našim dětem o jejich zážitcích z digitálního světa. Jsme jim nablízku, když zažívají bezpráví nebo něco, na co nejsou zralé.

Podporujeme učitele svých dětí ve sdílení informací o příležitostech i nástrahách digitálního světa.

Respektujeme normy a zákony v digitálním světě. Nemáváme rukou nad autorským právem, nezveřejňujeme neověřené informace.

Sdílíme principy objevování světa technologií, robotiky, programování či informatického myšlení dětmi. Učíme je používat technologie zdravě a efektivně.

Podporujeme ředitele škol, aby ve spolupráci rodičů i učitelů dokázali získávat podporu místní komunity i zřizovatele ke stálému dialogu s rodiči.

 

Vydejte se i vy na cestu s DigiKompasem

Jste-li škola, která chce pomoci s rozvojem komunikace s rodiči, napište nám či rovnou kontaktujte některého z našich partnerů/ambasadorů. Na žádost umíme do školy půjčit na jeden měsíc mobilní kabinet DigiKompas s knihami a didaktickými pomůckami na vedení diskuse ve sborovně, neformální setkání s rodiči či na zapůjčení konkrétním zájemcům. Půjčení mobilní knihovny individuálně zpoplatňujeme na základě požadovaného způsobu předání (doprava zatím z Prahy, cena dopravy plus paušál 500 Kč jako jednorázové půjčovné).

Jste-li rodičem, procházejte pravidelně náš blog a naši knihovnu. Veřejné akce DigiKompas ambasadorů sledujte na našem Facebooku. Kontaktujte svou školu, se kterou můžete spojit síly a začít objevovat témat, které Vás právě zajímá.

Vážení lektoři a partneři zdravého a objevného využívání technologií. Nabídněte svůj model a ceník akcí pro školy i rodiče v sekci Ambasadoři. Sdílejte s námi zkušenosti v našem blogu. Pro partnery je členství v síti DigiKompas zdarma, výměnou za jeden příspěvek do blogu DigiKompas za 6 měsíců (reportáž z vašich akcí, videorozhovor, případová studie z nějaké školy, kde zajímavě s rodiči pracují).

Kdo je Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků je zapsaný spolek učitelů informatiky, ICT metodiků a školních ICT správců v ČR. Sdružuje zájemce o rozvoj digitálního vzdělávání na českých školách jak po technické stránce, tak i z hlediska kapacit lidí a podpůrných rolí. Zastupuje aktéry digitálního vzdělávání při jednání se státním sektorem (revize vzdělávacích programů v NPI, platforma síťování aktérů digitálního vzdělávání Digikoalice. Naslouchá trendům ve vzdělávání a výchově dětí, facilituje diskusi na digitální témata v síti asociací ve vzdělávání SKAV.