Ladislav Soldán

lektor primární prevence

lektor

Již 5. rokem působím jako lektor na Základních školách v jihočeském kraji v oblasti primární prevence se zaměřením na kyberšikanu. Poslední 2 roky jsem lektorem primární prevence v rámci projektu Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami na Zdravotně – sociální fakultě, Jihočeské univerzity, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. K dnešnímu dni mám za sebou více jak 1000 proškolených žáků 1. a 2. stupně základních škol. Pořádáme s kolegyní Renatou Švestkovou odborné přednášky pro rodiče či studenty na téma: Kyberšikana a rizika internetu.

V roce 2019 jsme vydali s kolegyní Renatou Švestkovou a kolegou Martinem Řehkou publikaci s názvem KYBERŠIKANA, která je příručkou pro třídní učitele a školní metodiky prevence či veřejnost– jak správně a účinně řešit kyberšikanu.

Působím jako lektor vědeckých kroužků Věda nás baví a také jako konzultant a poradce na pobočce České společnosti AIDS pomoc, České Budějovice, kde se také podílím na prevenci.

Jsme schopni uspořádat přednášky, preventivní výukové programy či on-line poradenství se zaměřením na kybernetickou šikanu.