Digitální technologie a seberozvoj

Jak se vyhnout závislosti na technologiích a jak přistupovat ke stále digitálnějšímu světu tak, aby člověk neztrácel sám sebe? K výuce ICT patří vedle rozvíjení digitálních a mediálních kompetencí ještě další část, která spočívá v rozvíjení tzv. měkkých dovedností.

I dospělí, kteří tráví velkou část pracovní doby ve společnosti aplikací a programů, mívají často problémy se soustředěním a trpělivostí. U dětí je tento vliv technologií ještě mnohem větší, neboť nemají ještě zcela vyvinutá mozková centra pro sebekontrolu a rozhodování o svých prioritách. Pro mnoho dětí je často zcela nemožné odolat vábení dalšího levelu počítačové hry, anebo nerozkliknout odkaz, který slibuje nové a zajímavě vypadající zákoutí právě objevené stránky.

Výuka praktických digitálních kompletencí by měla být doprovázena rozvojem sebepoznávání, které klade důraz nejen na kreativitu a schopnost improvizace, což jsou v prostředí ICT nezbytné schopnosti, ale také na rozvíjení vnímání, sebedůvěry a vědomého žití.

Ondřej Bárta, který se věnuje rozvoji leadershipu ve školách, nachází v tématice technologií další z oblastí, v nichž se může člověk učit, jak si všímat sebe sama a svých potřeb. Leadership nespočívá jen ve vedení ostatních, ale především ve schopnosti vést sám sebe. A přesně to je v kontextu zdravého zacházení s technologiemi potřeba. Kdo dokáže být svým vlastním pánem, nemusí se obávat, že se v jeho pána promění notifikace, algoritmy a dotykové obrazovky.