Lenka Eckertová – Kyberčuně v hustým internetu

Beseda je přizpůsobována věku a počtu dětí ve skupině (1. + 2. tř. ZŠ/ 3., 4.+5. tř. ZŠ). Je věnována seznámení s riziky i přínosy internetu a nových technologií. Děti i dospělí se dozví, jak technologie moudře využívat. Ve spolupráci s dětmi identifikuji, v čem se skrývá „Kyberčuně“ (hrozba). Děti se mohou vůči negativní postavě vymezit, posoudit své vlastní chování a říci, co jim na internetu vadí a čeho se bojí. Vysvětlíme si, jak potížím předcházet a řešit je. Na velkoformátový papír nakonec děti namalují svou představu Kyberčuněte. Výtvarné dílo zůstane knihovně či školena památku. Děti v průběhu besedy potřebují psací potřeby, ostatní materiály obdrží.

Díky společné tvorbě děti lépe pochopí co se na internetu odehrává a jasněji si představí, že tu také mohou potkat někoho, kdo nemá v plánu nic jiného než škodit a ubližovat ostatním. Seznámí se se základními hrozbami, které mohou na internetu potkat, ale také se dozví, proč po nich jejich rodiče chtějí, aby neseděly tolik u počítače a dělaly také něco jiného.