Přednáška o bezpečnosti na internetu na MŠ Řepice

Nejen pokud se základní či mateřská škola nacházejí na menším městě, je vhodné otevřít akci pro veřejnost. Všude se nacházejí rodiče, kteří se zajímají o bezpečnost svých dětí na internetu. Ve spolupráci se Spolkem dětí Řepice uspořádali přednášku na toto téma v MŠ Řepice. Lektorem byl Ladislav Soldán ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Svět digitálních technologií se rozvíjí velmi rychle a rodiče často nemají příliš přesnou představu o tom, co vše se na internetu děje a může stát. Naopak děti mívají mnohem větší přehled, ale často zase nejsou schopny dohlédnout důsledky svého chování v kyberprostoru. Během přednášky byli rodiče seznámeni se základními nebezpečími, které dětem při pohybu na internetu hrozí a dozvěděli se, jak nepříjemným situacím předcházet.

Základem je mluvit s dětmi o tom, co na internetu dělají. Je velmi složité snažit se je při jejich výpravách internetem kontrolovat či dokonce řídit. Mnoho nebezpečných situací se může zkrátka přihodit, aniž by to děti mohly nějak ovlivnit. Pak je důležité, aby mezi rodičem a dítětem existoval důvěrný vztah, neboť rodič je zpravidla schopnější než dítě vzniklý problém vyřešit. Ale musí se o problému dovědět, tj. dítě mu o něm musí říct. Což se neděje, když se děti s počítačem schovávají, protože jej mají zakázaný, anebo když od rodičů neslyší nic jiného, než že hraní na počítači je marným trávením času. Pro dítě to tak není. A pro rodiče není ztrátou času povídat si se svým dítětem o tom, co zažívá v digitálním světě.