Setkání s rodiči na ZŠ Jana Babáka v Brně

Během přednášky seznamovala Karolína Presová ze společnosti Replug me rodiče se základními jevy dětského používání digitálních technologií. Mezi rodiči často panuje představa, že děti jsou v zacházení s technologiemi na mnohem vyšší úrovni než oni, což je mnohdy vede k nezájmu o to, co děti dělají. Na jednu stranu je to pravda, děti skutečně používají technologie mnohem bezstarostněji a hravěji než jejich rodiče, ale na druhou stranu je dobré si uvědomit, že to rozhodně neznamená, že by se rodiče neměli zajímat, co dětem zahrávání si s technologiemi přináší.

Na ZŠ Jana Babáka si uvědomili, že čas, který děti stráví s obrazovkou, má vliv nejen na chování dětí, ale také na jejich studijní výsledky. Nevyspalý člověk se hůře soustředí a jeho schopnost se učit je značně omezena. To je problém, který škola nemůže vyřešit sama, bez spolupráce s rodiči.

Proto byli rodiče během přednášky seznámeni nejen s tím, co děti na internetu sledují, co jim technologie přinášejí a proč mají touhu trávit s nimi tolik času , ale také se dověděli, jak technologie v dětských rukách správně nastavit, aby nebezpečí jejích nadměrného používání nepřevažovala nad jejich potenciálními přínosy. Nejde o to technologie zakazovat a vyhýbat se jim, to je nereálné a kontraproduktivní. Avšak není smysluplné, aby kvůli nim docházelo k narušování vnímání, zdravého vývoje osobnosti a problémům s běžným životem ve společnosti.