Setkání s rodiči v ZŠ Nemo v Říčanech

Na besedě jsme probírali tradiční otázky rodičů kolem používání technologií jejich dětmi: Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let? Jak to vnímají samotné děti, co se v nich odehrává? Kolik hodin týdně by děti měly trávit s obrazovkou? Je mé dítě závislé na technologiích?

Setkání vedená Janem Kršňákem jsou mnohem více otevřenými besedami než přednáškami. Je důležité, aby každý z příchozích rodičů mohl vyslovit své obavy a otázky. Jedině tak je možné, aby přítomní rodiče a průvodci odcházeli domů zklidnění a s vědomím, že jsou to oni, kdo doma může najít řešení potíží souvisejících s přítomností technologií v rukách svých dětí.

S rodiči ZŠ Nemo jsme si vysvětlili, jak vytvořit rodinnou dohodu vymezující čas, který děti mohou strávit s obrazovkou. Celá rodina si sedne a společně promyslí, jakými způsoby, kde a kdy chce digitální technologie doma používat. Musí jít o dohodu, nikoli o příkazy, které rodiče předávají dětem. Pokud dítě vnitřně nesouhlasí například s časem, který smí strávit s obrazovkou, bude dohodu porušovat.

Součástí dohody může být například, že se telefon či tablet nebere do ložnice či do koupelny, anebo že se nepoužívá při jídle. Obsahuje také postihy za porušování dohodnutého. Dohoda by měla obsahovat body pojednávající, co mají z pohledu dítěte na svém chování změnit (či ohraničit) rodiče. To se nemusí týkat technologií, ale třeba práva na zmrzlinu jednou týdně. Dohoda by měla být vytištěna a podepsána všemi účastníky. Více o dohodách se můžete dovědět zde.