Setkání s rodiči v ZŠ Vlásenický dvůr v Pelhřimově

V otázce používání mobilních telefonů dětmi mají menší školy oproti těm vělkým jednu velkou výhodu. Všichni zúčastnění, učitelé, rodiče a potenciálně i děti se mohou sejít na jednom místě a společně najít vhodné řešení, které by vyhovovalo všem. To je u velkých škol nemožné, ale i zde je možné zkusit se o tématu bavit alespoň v rámci konkrétní třídy, například běhěm třídní schůzky.

Beseda s Janem Kršňákem v ZŠ Vlásenický dvůr bylo přípravou na takové setkání. Probírali jsme základní aspekty přítomnosti digitálních zařízení v rukou žáků, především jejich psycho-sociální důsledky. Než se škola (či třída) rozhodne přikročit ke kolektivnímu řešení otázky mobilů ve škole, je dobré, aby účastníci měli co nejvíce informací a udělali si jasno, co vlastně od zavedení pravidel pro užívání technologií chtějí.

Vzhledem k tomu, že problematika technologií se netýká jen školního prostředí, ale též domácností, byl věnován dostatek prostoru také na otázky rodičů. To je další aspekt podobných setkání. Pokud škola dokáže vytvořit setkání, z něhož si rodiče odnesou domů praktické a užitečné informace, mnohem lépe se jí bude později s rodiči komunikovat. Školy nemusí přinášet užitečné informace pouze dětem, ale také rodičům.

Nastavit používání technologií dětmi na prvním stupni není jen otázkou školy, ale také úkolem rodičů. Jedině vzájemným dialogem lze docílit uspokojivého řešení.