Setkání s rodiči ve Farmářské školičce skřítka Kořínka v Otově

Ve Farmářské školičce skřítka Kořínka rodiče chtěli seminář na téma rodičovských zámků a dověděli se, že tím nejlepším rodičovským zámkem jsou oni sami. Již v předškolním věku je dobré se začít zajímat o to, co děti potkávají na Internetu. Nejen z hlediska kontroly, to samozřejmě také, ale především kvůli propojení virtuálního světa s reálným. U malých dětí platí, že by nikdy neměly trávit čas s obrazovkou o samotě. Povídání nad shlédnutým videem pomáhá dětem propojit viděné s žitým a rozvíjí jejich myšlení a sebevědomí.

Rodiče předškolních dětí by si měli být vědomi, že mají veškerou zodpovědnost nejen za obsah, jenž děti na internetu potkají, ale též za čas, který děti s digitálními zařízeními stráví. Rodičovský zámek je jednou možností – s jeho instalací se tablet nebo počítač po určité době vypne. Tím se ale dítě neučí, že je to ono samo, kdo má moc zařízení vypnout a jít dělat něco jiného. Zodpovědnost za čas u obrazovky přebírá obrazovka. Malé děti samozřejmě nejsou schopny samy odhadnout, kdy už uběhla doba povolená rodiči na sledování videí, ale rodiče by toho schopní být měli. A stejně tak by posléze měli být schopní neústupně ustát nesouhlasný křik jejich dítěte.

Čas, kdy předškolní děti, mohou používat digitální technologie, ať již k hraní nebo ke sledování videí, vůbec nemusí být rozsáhlý. Může to být dvacet minut denně, ale v některých rodinách to je i dvacet minut týdně. Je to zcela v rukou rodičů. Zároveň se snažte, aby se technologie nestaly součástí některého z rituálů (jídlo, čištění zubů, uspávání) – to napomáhá vybudování závislosti.