Rodiče rodičům na Praze 13 – ZŠ Mohylová

O setkáních s rodiči na digitální téma v našem videu hovoří ředitelka školy ZŠ Mohylová, Praha 13 a jeden z rodičů, který uspořádal ve spolupráci s radou rodičů školy setkání s rodiči nad knihou Online ZOO (viz knihovna DIGIKOMPAS).

Lektor Petr Naske připravil pracovní list pro rodiče k prvním zážitkům nás dospělých ve světě internetu. Na pracovním listu byly samolepky k jednotlivým zážitkům, které si dospělí třídili na zážitky s pozitivní či negativní vzpomínkou. Pak si lektor povídal s rodiči o tom, jaké situace čekají jejich děti v nejbližším roce a na jaké je mohou společně se školou připravit, setkání se zúčastnila ředitelka školy i několik učitelů. Závěrem setkání došlo k dohodě, že se na webových stránkách školy k novému školnímu roku objeví sekce s poradnou o digitálních technologiích pro rodiče, škola využije předpřipravené texty ze sekcí knihovny DigiKompas. Petr Naske je rodičem slečny z první třídy ve stejné škole, která ve stejné době, kdy si rodiče povídali o nástrahách online světa, pomáhala ve vedlejší místnosti dětem, které přišly s rodiči, objevovat svět robotických hraček – Ozobot, Scottie Go a BeeBot. Po celou dobu akce byly rodičům k dispozici knihy a tištěné materiály k digitálnímu rodičovství, několik rodičů si vybrané knihy půjčili i na 14 dní domů. Více o tom, jak ZŠ Mohylová pracuje s rodiči najdete ve videu s ředitelkou školy a lektorem Petr Naske.

V ZŠ Mohylová spolupráce s rodiči k digitálním technologiím pokračuje, škole se podařilo získat na další setkání v tomto školním roce podporu od Nadace O2 v rámci programu O2 Chytrá škola.

Napište ambasadorovi aktivit pro rodiče na ZŠ Mohylová, viz AMBASADOR.

O setkávání s rodiči – ředitelka školy