Knihovna materiálů

V knihovně vám nabízíme sekce podle aktuálních trendů v komunikaci s rodiči. Pro každou kategorií nabízíme text o cca 500 znacích se souhrnem tipů a výzev pro rodičem. Můžete jej zařadit přímo do webu školy nebo využít při emailové komunikaci. 

Programování a robotika doma i ve škole

V rámci výuky IT dovedností by v moderní době v každé škole měla probíhat i výuka zaměřená na rozvoj informatického myšlení dětí. Nejde jen o výuku základů programování, ale jde o diskuse s dětmi o tom, jaký vliv mají na náš život automatizované systémy, vše v duchu hesla: „Ovládej a nebudeš ovládán!“

Vložte odkaz na toto téma na web vaší školy!