Knihovna materiálů

V knihovně vám nabízíme sekce podle aktuálních trendů v komunikaci s rodiči. Pro každou kategorií nabízíme text o cca 500 znacích se souhrnem tipů a výzev pro rodičem. Můžete jej zařadit přímo do webu školy nebo využít při emailové komunikaci. 

Pravidla PC učeben a internetu ve škole

Při zahájení výuky v učebnách, kde mají děti přístup k internetu, probíhá poučení žáků a to vždy minimálně jednou ročně při zahájení školního roku. O pravidlech by měli být informováni i rodiče, aby s dětmi mohli pravidla školních učeben opakovat a podpořit děti v jejich pochopení.

Vložte odkaz na toto téma na web vaší školy!