Knihovna materiálů

V knihovně vám nabízíme sekce podle aktuálních trendů v komunikaci s rodiči. Pro každou kategorií nabízíme text o cca 500 znacích se souhrnem tipů a výzev pro rodičem. Můžete jej zařadit přímo do webu školy nebo využít při emailové komunikaci. 

Internet a počítače pomáhají při výuce

Každá škola používá v hodinách různých předmětů nejrůznější aplikace a pomůcky, ať už volně dostupné (rodiče mohou s dětmi používat i z domácího počítače) nebo placené (pak je otázkou, jestli a jak děti placený obsah mohou používat i doma). Mezi školou a rodinou je tedy mnoho ke sdílení a spolupráci.

Vložte odkaz na toto téma na web vaší školy!