Knihovna materiálů

V knihovně vám nabízíme sekce podle aktuálních trendů v komunikaci s rodiči. Pro každou kategorií nabízíme text o cca 500 znacích se souhrnem tipů a výzev pro rodičem. Můžete jej zařadit přímo do webu školy nebo využít při emailové komunikaci. 

Mediální výchova

S dětmi nestačí probírat uživatelské ovládání internetu a technologií, je nutné s nimi od nejmladšího věku diskutovat o záměru lidí, kteří online komunikují a jak dochází na internetu k šíření poplašných zpráv, fakenews. Jak dochází k manipulacím a zkreslování informací.

Vložte odkaz na toto téma na web vaší školy!