Knihovna materiálů

V knihovně vám nabízíme sekce podle aktuálních trendů v komunikaci s rodiči. Pro každou kategorií nabízíme text o cca 500 znacích se souhrnem tipů a výzev pro rodičem. Můžete jej zařadit přímo do webu školy nebo využít při emailové komunikaci. 

Mobily ve škole

Mobilní telefon si nekupují děti samy, ale dostávají jej od rodičů. Často je důvodem potřeba komunikace rodiče a ditěte během dne, při cestách z kroužků a sportovních tréninků. Mobilní telefon ve škole je příležitostí pro výuku (BYOD, mobil jako hlasovací zařízení), ale také je hrozbou, kdy za případné rizikové chování na internetu v mobilu v době vyučování nese právní zodpovědnost škol a příslušní učitelé. Projděte si naši sekci v knihovně, kde se dozvíte o zdrojích k efektivnímu a zdravému využívání mobilních telefonů a internetu při vzdělávání.

Vložte odkaz na toto téma na web vaší školy!